Zoeken naar centrale voor kredieten aan particulieren

   
 
 
 
centrale voor kredieten aan particulieren
 
centrale voor kredieten aan particulieren zwarte lijst
groene lening
Daarom worden investeringen in groene energie ondersteunt met de voordelige groene lening. Voordelige groene lening voor zonnepanelen. Een groene lening geeft je recht op een lagere rentevoet voor je investering in energiebesparende investeringen zoals zonnepanelen. Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan een groene lening. Je moet een factuur kunnen voorleggen ter waarde van het volledige bedrag van de lening. Van deze factuur moet minstens 50% specifiek voor energiezuinige investeringen zijn. Een simulatie van je groene lening. Wil je de maandelijkse aflossing van je groene lening voor zonnepanelen berekenen? Bekijk dan onze simulatiepagina. Een groene lening voor zonnepanelen valt onder ons Energieplan.
melding nationale bank
Schuldenlast van de gezinnen: het wordt er niet beter op DeWereldMorgen.be.
De conclusies en aanbevelingen zijn de moeite waard om door te nemen. Het statistisch jaarverslag van de Centrale voor kredieten aan particulieren bevat een schat aan informatie om inzicht te krijgen in de evolutie van de kredietverlening en van de achterstallige betalingen.
pvc shutters
De impact van uw lopende kredieten op uw woonlening.
Daarvoor berekent zij uw terugbetalingscapaciteit, op basis van uw inkomsten en uw lopende kredieten en andere lasten. Om die kredieten te raadplegen, doet uw bank beroep op de Centrale voor kredieten aan particulieren. Dit is een wettelijke verplichting ter bescherming van de consument.
berekenen hoeveel ik kan lenen voor een huis
Kredietachterstand blijft oplopen: kredietcentrale moet ook andere schulden opnemen Nieuw-Vlaamse Alliantie N-VA.
Uit cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren CKP, een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast, blijkt dat de achterstand van de Belgen bij de terugbetaling van hun kredieten blijft oplopen. De kaap van 3 miljard euro komt in zicht.
aan
Lenen als je op de zwarte lijst staat Kan ik lenen?
Je kan je richten tot het CKP de Centrale voor Kredieten aan Particulieren die de zwarte lijst beheerd onder de verantwoordelijkheid van de Nationale Bank van België. Voorkomen is beter dan genezen: je dient dus ten alle tijde te vermijden dat je op deze zwarte lijst terechtkomt, want het kan je anders in de toekomst in een lastig parket brengen.
Centrale voor kredieten aan particulieren Consumentenbescherming Home.
De Centrale voor kredieten aan particulieren bestaat uit twee luiken: een positief luik en een negatief luik. Het positieve luik van de Centrale bevat de gegevens van alle lopende consumentenkredietovereenkomsten en hypothecaire kredieten die in België werden toegekend. In het negatief luik, de zogenaamde Zwarte lijst, bevat alle wanbetalers die hun kredieten niet tijdig hebben terugbetaald.
SPF Economie ARTIKELEN 10 EN 68: DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN RAADPLEGING INFORMATIE.
Principe: Krachtens artikel 9 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, teneinde informatie te verkrijgen over de financiële toestand en de solvabiliteit van de kredietnemer, raadplegen de kredietgevers de Centrale vooraleer zij een consumentenkredietovereenkomst sluiten of een aanbod van hypothecaire kredietovereenkomst overhandigen.
Zwarte en witte lijsten en wat je eraan kan doen Dyzo.
Die verbetering wordt gratis uitgevoerd. Voor wat betreft de kredieten die je niet als onderneming aangaat, heeft de wetgever de Centrale voor Kredieten aan Particulieren opgericht. Die hoort bij de Nationale Bank van België. De Centrale registreert alle consumentenkredieten o.a.
Hoe geraak je van de zwarte lijst van de Nationale Bank?
Centrale voor kredieten aan particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel: telefoon 02.221.30.06 of via e-mail ckp.ccp@nbb.be of Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen: cko.cce@nbb.be 32 2 221 51 10. je kan ook met je elektronische identiteitskaart en pincode inloggen op www.nbb.be en je dossier inkijken.
Kredietaanvraag Mijn geld en ik.
De kredietgever moet, vóór hij je een krediet toekent, nagaan of je al kredieten hebt lopen en of je die correct afbetaalt. Hij vindt deze informatie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren CKP van de Nationale Bank van België.
Wijzigingen K.B. tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Vlaams Centrum Schuldenlast.
tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. van 12 juli 2009 B.S. 18 augustus 2009 werden een aantal wijzigingen aangebracht aan het K.B. van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.
CKP: geld lenen en de zwarte lijst van Belgi?
In de CKP worden alle kredieten en financieringen opgelijst die een waarde hebben van meer dan 1.250 euro en een looptijd vanmeer dan3 maand, inclusief kredieten viapostorderbedrijven, kredietkaarten en warenhuizen. Wie heeft inzage in de Centrale voor kredieten aan particulieren?

Contacteer ons