Op zoek naar centrale voor kredieten aan particulieren?

   
 
 
 
centrale voor kredieten aan particulieren
 
centrale voor kredieten aan particulieren zwarte lijst - Geld lenen als u op de zwarte lijst staat.
Als u op de zwarte lijst staat, kunt u geen bijkomende lening meer afsluiten. U moet eerst de betalingsachterstand wegwerken en pas een jaar later wordt u definitief van de lijst geschrapt. Klik hier voor meer informatie over de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België.
Groene lening voor zonnepanelen: Leemans kredieten.
Voordelige groene lening voor zonnepanelen. Een groene lening geeft je recht op een lagere rentevoet voor je investering in energiebesparende investeringen zoals zonnepanelen. Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan een groene lening. Je moet een factuur kunnen voorleggen ter waarde van het volledige bedrag van de lening.
Melding Nationale Bank.
Melding Nationale Bank. Het kan iedereen gebeuren, maar de consequenties kunnen langdurig en zeer vervelend zijn; u staat op de zwarte lijst. U heeft een melding bij de Nationale Bank omdat u de hypotheek of leningen niet op tijd heeft kunnen betalen.
Raadpleging via internet nbb.be.
Raadpleging via internet. Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart eID en een eID-kaartlezer, kan u via internet een overzicht opvragen van de gegevens die op uw naam geregistreerd zijn in de Centrale" voor kredieten aan particulieren" en in het bestand" van de niet-gereglementeerde registraties. Schrijf je hier in
Carton
SPF Economie ARTIKELEN 10 EN 68: DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN RAADPLEGING INFORMATIE.
Principe: Krachtens artikel 9 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, teneinde informatie te verkrijgen over de financiële toestand en de solvabiliteit van de kredietnemer, raadplegen de kredietgevers de Centrale vooraleer zij een consumentenkredietovereenkomst sluiten of een aanbod van hypothecaire kredietovereenkomst overhandigen. Lees meer over ons
bedrijfsfilm
Hoe geraak je van de zwarte lijst van de Nationale Bank?
Centrale voor kredieten aan particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel: telefoon 02.221.30.06 of via e-mail ckp.ccp@nbb.be of Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen: cko.cce@nbb.be 32 2 221 51 10. je kan ook met je elektronische identiteitskaart en pincode inloggen op www.nbb.be en je dossier inkijken. meer foto's
tank
de Centrale voor Kredieten aan Particulieren HLN.
Volgens de cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de. Recordaantal Belgen met achterstallige schulden. Consument Het aantal Belgen met een betalingsachterstand op minstens één krediet heeft in maart een nieuw record bereikt. De groep Belgen met minstens één.
De Centrale voor Kredieten aan Particulieren uitbreiden? Geen goed idee van Minister Peeters.
Momenteel worden enkel consumenten met een achterstand in de terugbetaling van hun consumentenkrediet of hypothecair krediet opgenomen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren CKP van de Nationale Bank. Deze lijst telt nu ongeveer 350.000 Belgen, voor een totaal bedrag van meer dan 3 miljard euro.
Waarom u een plekje op de zwarte lijst moet vermijden.
Alle kredieten die voor privédoeleinden worden afgesloten, zowel consumentenkrediet als hypothecaire leningen, worden bijgehouden door de Centrale voor Kredieten aan Particulieren CKP van de Nationale Bank van België. Deze lijst met informatie wordt ook wel het positieve luik genoemd. Kredietgevers zijn namelijk verplicht binnen twee werkdagen de Centrale op de hoogte te brengen.
Wijzigingen K.B. tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Vlaams Centrum Schuldenlast.
tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. van 12 juli 2009 B.S. 18 augustus 2009 werden een aantal wijzigingen aangebracht aan het K.B. van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.
Nieuw formulier inlichtingen Centrale voor kredieten aan particulieren OrdeExpress.
Overeenkomstig artikel VII.153 van het Wetboek van economisch recht, kan een advocaat in het kader van de uitoefening van zijn ambt en in het raam van de uitvoering van een kredietovereenkomst, bij de Nationale Bank opvragen of en hoe zijn cliënt geregistreerd is in de Centrale voor kredieten aan particulieren CKP.
Raadpleging nbb.be.
Iedereen kan kosteloos een overzicht verkrijgen van de gegevens die op zijn naam geregistreerd zijn in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren CKP en het bestand van de Niet-gereglementeerde registraties ENR. Dit persoonlijke toegangsrecht kan op drie manieren worden uitgeoefend.:
Zwarte en witte lijsten en wat je eraan kan doen Dyzo.
Er zijn er helaas geen straffen voorzien in het instructiedossier over deze kwestie opgemaakt in het Begeleidingscomite opgericht door de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren. Dit valt immers niet onder de bevoegdheid van de NBB als beheerder van de Centrale.
Centrale voor kredieten aan particulieren nbb.be.
Centrale voor kredieten aan particulieren. Centrale voor kredieten aan particulieren. De Centrale voor kredieten aan particulieren CKP is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten.

Contacteer ons