Resultaten voor kredietcentrale

   
 
 
 
kredietcentrale
 
Advies Nodig Zwarte Lijst.
Wanneer" u uw schuld heeft geregulariseerd m.a.w. uw achterstallige schulden werden afgelost moet de kredietgever dat aan de Kredietcentrale melden. Na deze melding, worden uw gegevens nog één jaar bewaard in het negatieve luik. In het geval het contract nooit wordt geregulariseerd kan de bewaartermijn van die gegevens in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar."
zwarte lijst nbb
Schuldbemiddeling Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De meest recente en meer uitgebreide cijfers zijn eveneens terug te vinden op de website van de kredietcentrale. Schuldhulpverleners ervaren deze schuldenproblematiek dagelijks. Schuldenlast is heel belastend voor de betrokken gezinnen en heeft een impact op de hele levenssituatie van de mensen.
Lenen met melding nationale bank
Zwarte lijst vermelding, wij helpen uw leningen direct terug te betalen.
Bel, fax, kom of mail: 03.227.38.40 info@metrofin.be. Lening op afbetaling alle doeleinden Een krediet kan slechts toegestaan worden na goedkeuring van uw dossier door de kredietgevers die de bestanden van de Kredietcentrale voor Particulieren, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel raadpleegt.
centrale voor kredieten aan particulieren
Waarom u een plekje op de zwarte lijst moet vermijden.
Wanneer u uw schuld heeft geregulariseerd, moet de kredietgever dit aan de kredietcentrale melden. Uw gegevens worden dan nog één jaar bewaard op de zwarte lijst. Als u er niet in slaagt om uw schulden binnen een jaar af te betalen, dan zult u 10 jaar op de zwarte lijst blijven staan.
vochtbestrijding
Hoe kan ik de gegevens van de Centrale raadplegen? nbb.be.
Kredieten aan particulieren. Hoe kan ik de gegevens van de Centrale raadplegen? Hoe kan ik de gegevens van de Centrale raadplegen? U kunt kennis nemen van de op uw naam bij de Centrale geregistreerde gegevens. hetzij via internet, aan de hand van uw elektronische identiteitskaart.
nbb
www.elfri.be Wetgeving Centrale kredieten voor Particulieren.
Teneinde informatie te verkrijgen over de financiële toestand en de solvabiliteit van de consument, raadplegen de kredietgevers, behoudens in het geval van een overschrijding, de Centrale vooraleer zij een kredietovereenkomst sluiten of het aanbod bedoeld in artikel VII.133, eerste lid, overhandigen.
elektrische fiets leasen
Zwarte lijst van wanbetalers Vlaanderen.be.
Als u een krediet hebt afgesloten en u betaalt uw schuld te laat of helemaal niet terug, dan moet de kredietverlener de bank, de verzekeringsonderneming, de financieringsmaatschappij dat melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank.
het laatste autonieuws
Zwarte en witte lijsten en wat je eraan kan doen Dyzo.
Er zijn er helaas geen straffen voorzien in het instructiedossier over deze kwestie opgemaakt in het Begeleidingscomite opgericht door de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren. Dit valt immers niet onder de bevoegdheid van de NBB als beheerder van de Centrale.
ANTWERPSE KREDIETCENTRALE FSMA.
Makelaar in hypothecair krediet. Makelaar in hypothecair krediet. Gebouw Straat Huis nummer Post code Stad Land code Telefoon nummer Geldig van. Juridische vorm Geldig van. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Let op voor fraude. Voor uw vragen over geld: Wikifin.
Kredietcentrale JuridischForum.be.
1, 3 jaar 10 maand geleden 10 okt 2014 1046.: Bij het afsluiten van een woonkrediet laat de bank soms een opsplitsing in deel hypothecair krediet en deel mandaat toe. Hypothecair krediet wordt toegevoegd bij de kredietcentrale op uw naam.
Lijst van handelsnamen van DSB Bank Wikipedia.
Landelijke Bemiddeling Ambtenaren. LBA Financieel Advies. Mohr en van der Zee. Museum Frisia Financieringen. Nationale Krediet Bemiddeling. Nationaal Onafhankelijk Krediet Advies. Scheringa en de Vries. Silver Finance nv België. Spaar en kredietcentrale. Sparen Verzekeren Lenen. The Anglo Dutch Assurance Society.

Contacteer ons