Op zoek naar kredieten aan particulieren?

   
 
 
 
kredieten aan particulieren
 
Het attest van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren CKP: wat, hoe en waarom? Hypotheek.
01 december 2017. De Centrale voor kredieten aan Particulieren CKP, een orgaan in de schoot van de Nationale Bank van België, houdt een bestand bij met alle kredieten in omloop. Heb jij één of meerdere kredieten afgesloten? Dan zitten ook die gegevens in dat bestand.
geld lenen met zwarte lijst melding zonder eigendom
Raadpleging via internet nbb.be.
Raadpleging via internet. Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart eID en een eID-kaartlezer, kan u via internet een overzicht opvragen van de gegevens die op uw naam geregistreerd zijn in de Centrale" voor kredieten aan particulieren" en in het bestand" van de niet-gereglementeerde registraties.
centrale voor kredieten aan particulieren
www.elfri.be Wetgeving Centrale kredieten voor Particulieren.
Centrale kredieten voor Particulieren. Heeft u een vraag of juridisch probleem: klik hier en we trachten u te helpen. 19 april 2014. Wet zwarte lijst. De zwarte lijst NBB-VKC is na kennisname van deze wet geldend vanaf 1 december 2016 geen mysterie meer. De wet werd opgenomen in het WER wetboek economisch recht. NBB-VKC melding in de nationale bank melding op de zwarte lijst zwarte lijst. Tekst van de wetgeving. Deze wetgeving is van kracht vanaf 1 december 2016. Geconsollideerde versie van het WER waarin deze bepalingen voorkomen. 1 Centrale voor Kredieten aan Particulieren.1.
agv
De Centrale voor Kredieten aan Particulieren Wikifin.
PDF-versie Printvriendelijke versie. De Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Alle kredieten op een rijtje. De Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt georganiseerd door de Nationale Bank van België. Ze registreert alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die werden afgesloten door personen in de privésfeer.
wc afvoer ontstoppen
Zwarte en witte lijsten en wat je eraan kan doen Dyzo.
Er zijn er helaas geen straffen voorzien in het instructiedossier over deze kwestie opgemaakt in het Begeleidingscomite opgericht door de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren. Dit valt immers niet onder de bevoegdheid van de NBB als beheerder van de Centrale.
centrale voor kredieten aan particulieren
Raadpleging nbb.be.
Iedereen kan kosteloos een overzicht verkrijgen van de gegevens die op zijn naam geregistreerd zijn in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren CKP en het bestand van de Niet-gereglementeerde registraties ENR. Dit persoonlijke toegangsrecht kan op drie manieren worden uitgeoefend.:
kachelbuis
Zwarte lijst van wanbetalers Vlaanderen.be.
Als u een krediet hebt afgesloten en u betaalt uw schuld te laat of helemaal niet terug, dan moet de kredietverlener de bank, de verzekeringsonderneming, de financieringsmaatschappij dat melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank.
Centrale voor kredieten aan particulieren FOD Economie.
De kredietgever is verplicht om bij het onderzoek van uw aanvraag de Centrale voor kredieten aan particulieren te raadplegen. Deze Centrale bevat de gegevens van alle lopende contracten van de consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die in België werden toegekend. De Centrale voor kredieten aan particulieren bestaat uit twee luiken: een positief luik en een negatief luik.
Centrale voor kredieten aan particulieren nbb.be.
Centrale voor kredieten aan particulieren. Centrale voor kredieten aan particulieren. De Centrale voor kredieten aan particulieren CKP is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten.
SPF Economie ARTIKELEN 10 EN 68: DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN RAADPLEGING INFORMATIE.
Principe: Krachtens artikel 9 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, teneinde informatie te verkrijgen over de financiële toestand en de solvabiliteit van de kredietnemer, raadplegen de kredietgevers de Centrale vooraleer zij een consumentenkredietovereenkomst sluiten of een aanbod van hypothecaire kredietovereenkomst overhandigen.

Contacteer ons